İrfan Çiftçi

İstanbul, Tuval üzerine yağlı boya, 90x60 cm. Çerçeveli, İmzalı.