Doğuş Altınmekik

İstanbul, Tuval üzerine yağlıboya, 50x70 cm. İmzalı.