Ömer Erdem

Memleket Resimlerinden, Tuval üzerine yağlıboya, 40x30 cm. İmzalı.